เพลง แม่ 不再麻烦妈妈

 

 

 


 
       

ขอมอบบทเพลงนี้ให้กับคุณแม่ผู้เสียสละทุกท่าน ผู้ยอมละทิ้งความสุขของตน มอบความรักทั้งหมด โลกทั้งใบให้แก่ลูก

 

 

 

พิมพ์   อีเมล