สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ


กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล ด้วยค่ะ
กรุณาเลือก หลักสูตรที่คุณสนใจ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

สมัครสอบHSK, HSKKYCTศูนย์สอบ OKLS

สมัครสอบ HSK
สมัครสอบ HSKK
สมัครสอบ YCT

8 เหตุผลที่คนเลือกเรียน OKLS

ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรภาษาจีน, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น,  หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ, หลักสูตรภูมิปัญญา, กู่เจิง, วาดภาพพู่กันจีน, หลักสูตรเรียนเดี่ยว, หลักสูตรเรียนออนไลน์, หลักสูตรสำหรับโรงเรียน, หลักสูตรสำหรับองค์กรและบริษัท,  HSK, HSKK, YCT, JLPT, Admission 85, Admission 87,  ทดลองเรียนฟรี, โปรโมชั่น, สิทธิพิเศษ

ผู้นำด้านการสอนที่มีประสบการณ์

OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแห่งแรกที่เปิดการสอนในห้างสรรพสินค้า เมื่อ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน มีคุณภาพด้านการสอน และมีประสบการณ์มากกว่า 2 ทศวรรษ

โรงเรียนนอกระบบ ระดับดีมาก

OKLS ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประกันคุณภาพภายในระดับ ดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คุณครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

OKLS มีขั้นตอนการคัดเลือกคุณครูอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณครูทุกท่านมีคุณภาพ และมีมาตรฐานการสอน ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาคุณครูด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ทุกหลักสูตรของ OKLS พัฒนาให้เหมาะแก่ผู้เรียนตามวัยและจุดประสงค์ในการเรียน ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองทุกหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

แบบเรียนที่เหมาะสมที่สุด

OKLS จัดทำและเลือกเฟ้นแบบเรียนที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร แบบเรียนสำหรับเด็กมีภาพประกอบสวยงามน่าเรียน แบบเรียนสำหรับผู้ใหญ่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย

กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม

OKLS จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแข่งขันทักษะจีนาภิวัตน์ ทัศนศึกษา ค่ายความรู้ การประกวดคัดลายมือ และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ฯลฯ

การเรียนกลุ่มเล็ก

การเรียนกลุ่มเล็ก เพียง 4 - 6 คน ทำให้คุณครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกคน ตอบข้อสงสัยในการเรียนได้ทันที ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียนได้เต็มที่

สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

OKLS มีสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 6 สาขา ทุกสาขามีการเรียนการสอน และการบริการในมาตรฐานเดียวกัน