ขั้นตอนการสมัครสอบ


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  จองสิทธิ์ที่นั่งสอบ YCT

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


 


  ขั้นตอนการสมัครสอบ YCT

1.1  กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน

1.2 เมื่อท่านเลือกอ่านครบถ้วนแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล

1.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลจองสิทธิ์ครบถ้วน และยืนยันแล้ว จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การจองสิทธิ์ของท่านสมบูรณ์แล้ว


YCT

 

 

3.1 Scan รูปถ่ายสี (รูปถ่ายนี้จะติดบนใบผลคะแนน ดังนั้น ขอให้รูปถ่ายเป็นทางการและมีความคมชัด)

  • หน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ)
  • รูปชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
  • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
  • ภาพถ่ายปัจจุบัน (เหมือนตอนเข้าสอบมากที่สุด)
  • ห้ามใช้ app แต่งรูป
  • บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง
  • หากภาพถ่ายกับผู้เข้าสอบมีลักษณะแตกต่างกันมาก ศูนย์สอบขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบ


 

3.2 สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์
4.1 กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน


4.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล
กรุณากรอกใบสมัครสอบ YCT ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

4.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน YCT กับ OKLS ครบถ้วน และกดยืนยันแล้ว
จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การยืนยันการลงทะเบียน YCT ของท่านสมบูรณ์แล้ว

*** หมายเหตุ

  • ระบบสมัครสอบ YCT
    จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม

 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล