รายชือผู้สมัครสอบ


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

 


พิมพ์   อีเมล