วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


 


  วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


ตรวจสอบคะแนนสอบ YCT ได้ที่
http://www.chinesetest.cn

(สามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้หลังสอบเสร็จ 1 เดือน
โปรดดูจากตารางหน้า วันเวลาและสถานที่สอบ)ช่อง 准考证号
ให้พิมพ์รหัสประจำตัวสอบ

ช่อง 姓名
ให้พิม
พ์ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องมีคำนำหน้า เช่นนายหรือนางสาว)

ช่อง 验证号
ให้พิมพ์รหัส 4 หลัก (ตามที่ปรากฎด้านขวา)

เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 3 ช่องแล้ว ให้คลิก 查询 เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบคะแนน

  • ถ้ามีการประกาศคะแนนสอบแล้ว จะมีคะแนนของผู้สมัครสอบปรากฎให้เห็น 

  • หากไม่ปรากฏข้อมูล แสดงว่ายังไม่ประกาศคะแนนสอบ กรุณาเข้าตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง

 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล