วันและเวลาสอบ HSK, HSKK


การสอบ HSK วัดระดับความความรู้ ความสามารถภาษาจีน  ศูนย์สอบ OKLS ประจำปี 2564

 
 
*** หมายเหตุ

 • กรณีสมัครทั้ง HSK และ HSKK หรือสมัคร 2 ระดับในรอบเดียวกัน ชำระค่าจัดส่งเพียง 60 บาท

  เนื่องจากการสอบมีเพียง 2 รอบ (รอบเช้าและรอบบ่าย) ที่นั่งแต่ละรอบ มีเพียง 55 ที่นั่งเท่านั้น
  หากผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบแล้ว กรุณามาสมัครลงทะเบียนออนไลน์ในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันที่นั่งเต็ม

  ระบบจองสิทธิ์ที่นั่งสอบ HSK, HSKK ออนไลน์
  เปิดระบบในรอบถัดไป หลังจากมีการสอบในรอบก่อนหน้าแล้ว 7 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบทาง Facebook OKLS
  และการจองสิทธิ์ที่นั่งสอบ HSK, HSKK ออนไลน์ สามารถจองได้ 24 ชั่วโมง นับจากวันแรกที่ทำการจองเข้ามาในระบบ


  ระบบสมัครสอบ HSK และ HSKK ออนไลน์ จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ
  หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม เนื่องจากหลายรอบที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร 2 สัปดาห์
  ทำให้หลายท่านพลาดโอกาสในการสมัครรอบที่ต้องการ หากผู้สนใจต้องการสมัครสอบ กรุณาตัดสินใจจองสิทธิ์ และสมัครด่วน

   

  *** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี


เวลาสอบ

เวลาสอบ HSK ศูนย์สอบ OKLS

HSK

เวลาสอบ (โดยประมาณ)

ระดับที่สอบ

เช้า

09.00 - 09.55 (55 นาที)

HSK ระดับ 2

09.00 - 10.45 (105 นาที)

HSK ระดับ 4

09.00 - 11.20 (140 นาที)

HSK ระดับ 6

บ่าย

13.30-14.10 (40 นาที)

HSK ระดับ 1

13.30-15.00 (90 นาที)

HSK ระดับ 3

13.30-15.35 (125 นาที)

HSK ระดับ 5


เวลาสอบ HSKK ศูนย์สอบ OKLS

HSKK

เวลาสอบ (โดยประมาณ)

ระดับที่สอบ

บ่าย

16.30-16.50 (20 นาที)

HSKK ระดับต้น

16.30-16.53 (23 นาที)

HSKK ระดับกลาง

16.30-16.55 (25 นาที)

HSKK ระดับสูง

 

 


กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 


  สถานที่สอบ


ศูนย์สอบ HSK แบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test) โดย OKLS

ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเดินทาง แนะนำให้โดยสารรถสาธารณะ

 • หากเดินทางด้วยรถประจำทาง เส้นถนนพญาไท ให้ลงป้ายโอสถศาลาหรือมาบุญครองแล้วเข้าซอยจุฬาลงกรณ์ 64

 • หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีสยามหรือสถานีสนามกีฬาฯ

 • หากขับรถมาเองไม่มีบริการที่จอดรถ แต่สามารถจอดได้ในซอยสยามสแควร์หรืออาคารวิทยกิตติ์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีค่าบริการ)

 
หมายเหตุ:  

 • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 

 • ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อทดลองอุปกรณ์และระบบ


 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล