มาทำความรู้จัก HSK, HSKK ขั้นตอนการสมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK การสอบ / การประกาศผลสอบ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)
ศูนย์สอบ HSK, HSKK กับ OKLS


       โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (สำนักงาน Hanban) ของรัฐบาลจีน
ให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยรับผิดชอบการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) แบบอินเทอร์เน็ต
(Internet-Based Test : IBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย OKLS จัดสอบครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557

       ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ทำให้การสอบถูกยกเลิก และศูนย์สอบ OKLS ได้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน (Online Chinese Test  (Home Edition)
จำนวน 2 ครั้ง เมื่อพฤษภาคม 2563

       ปี 2566 นี้ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปรับรูปแบบการสอบ HSK และ HSKK
เป็นแบบกระดาษคำตอบ (Paper-Based Test) โดยจัดสอบ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)


พิมพ์   อีเมล