ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test)


1.จองสิทธิ์ที่นั่งสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test) จองสิทธิ์ที่นั่งสอบ HSK, HSKK (Paper based test)

1.1 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test)

 

1.2 หลังจากกด “Send” แล้ว จะปรากฎหน้านี้ แสดงว่าการจองสิทธ์ของท่านสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test)

2. โอนค่าสมัครตามระดับที่เลือกสอบ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทาง OKLS ขอตัดสิทธิ์การจองในครั้งนี้ กรณีมีผู้จองสิทธิ์หลายท่าน จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่จองสิทธิ์และชำระค่าสมัครก่อน

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test)

 

3. สแกน รูปถ่ายสีและ หลักฐานการโอนเงิน

3.1 รูปถ่าย  - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าและศีรษะ)

     - รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษาหรือชุดสุภาพ

     - ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
     - ห้ามใช้ app แต่งภาพ และเป็นรูปใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด
     - บันทึกชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test)

3.2 หลักฐานการโอนเงิน สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียน

4. ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ยืนยันการลงทะเบียนสอบ HSK, HSKK (Paper based test)
4.1 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test) 

4.2 หลังจากกด “Send” แล้ว จะปรากฎหน้านี้ แสดงว่าการยืนยันการลงทะเบียน HSK, HSKK ของท่านสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test) 

 หมายเหตุ ระบบสมัครสอบ HSK และ HSKK (Paper-Based Test)
จะปิดระบบเวลา 16:00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครตามประกาศของรอบนั้นๆ หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆเต็ม

5. กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ HSK, HSKK (Paper based test)
โดยระบบจะมีการอัปเดทข้อมูล ทุกวันจันทร์ เวลา 18:00 น.

*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี


พิมพ์   อีเมล