คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักงานสอน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


     คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น


     
คุณสมบัติ   

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา (วิชาเอก) ภาษาญี่ปุ่น
  • สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป 
  • ใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี 
  • มีความรับผิดชอบ
  • ตรงต่อเวลา 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง


     สนใจสมัครส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.พิมพ์   อีเมล