คัดลายมือวันแม่แห่งชาติ 2567


หากไม่สามารถเปิดได้ กรุณาคลิกที่นี่ >>> 
โครงการประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2567


สมัครพร้อมส่งผลงานได้ที่

คัดลายมือภาษาจีน  คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

(ทุกวันศุกร์เวลา 18.00 น. เริ่มศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น


ประกาศผลการแข่งขัน รอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย

(วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น.)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น 


ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

(วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น.)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น 


ประมวลภาพการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น


พิมพ์   อีเมล