ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK แบบอินเทอร์เน็ต 

1.1  กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน

1.2 เมื่อท่านเลือกอ่านครบถ้วนแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล

 

1.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลจองสิทธิ์ครบถ้วน และยืนยันแล้ว จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การจองสิทธิ์ของท่านสมบูรณ์แล้ว


HSK

HSKK


หมายเหตุ กรณีสมัครทั้ง HSK และ HSKK หรือสมัคร 2 ระดับในรอบเดียวกัน ชำระค่าจัดส่งเพียง 60 บาท

 3.1 Scan รูปถ่ายสี (รูปถ่ายนี้จะติดบนใบผลคะแนน ดังนั้น ขอให้รูปถ่ายเป็นทางการและมีความคมชัด)

  • หน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ)
  • รูปชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
  • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
  • ภาพถ่ายปัจจุบัน (เหมือนตอนเข้าสอบมากที่สุด)
  • ห้ามใช้ app แต่งรูป
  • บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง
  • หากภาพถ่ายกับผู้เข้าสอบมีลักษณะแตกต่างกันมาก ศูนย์สอบขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบ


 

3.2 สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์
4.1 กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน


4.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล
กรุณากรอกใบสมัครสอบ HSK และ HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ให้ถูกต้องและครบถ้วน


 

4.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน HSK, HSKK ออนไลน์กับ OKLS ครบถ้วน และกดยืนยันแล้ว
จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การยืนยันการลงทะเบียน HSK, HSKK ออนไลน์ของท่านสมบูรณ์แล้ว


*** หมายเหตุ

  • ระบบสมัครสอบ HSK และ HSKK ONLINE
    จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม

 

*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี


บรรยากาศวันสอบ

 


พิมพ์   อีเมล