จองสิทธิ์ที่นั่งสอบ HSK, HSKK ออนไลน์ ครั้งที่ 3

 

ท่านจะสามารถจองสิทธิ์ที่นั่งสอบ HSK, HSKK ออนไลน์ ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ได้ต่อเมื่อ

 

 

 อ่านครบถ้วนแล้ว

 

หมายเหตุ : กรณีสมัครทั้ง HSK และ HSKK หรือสมัคร 2 ระดับในรอบเดียวกัน ชำระค่าจัดส่งเพียง 60 บาท